De Panta Rhei scholen in de regio Haaglanden volgen het vakantierooster van de Regio Haaglanden. In sommige gevallen wijkt de regio Haaglanden af van het landelijke voorstel!
De vakanties, zoals deze door de Maria Bernadette zijn opgegeven, zijn bindend. U kunt zich niet beroepen op landelijke vakantiedata.

Herfstvakantie:        ma  16 okt t/m vrij 20 okt
Kerstvakantie:          ma 25 dec t/m vrij 5 jan
Voorjaarsvakantie:   ma 26 feb t/m vrij 2 maart
Paasvakantie:           donderdag 30 maart t/m ma 2 april
Meivakantie:              27 april  (koningsdag) t/m 11 mei
2e Pinksterdag          21 mei
Zomervakantie:         ma 16 juli t/m vrij 24 augustus

studiedagen 2017-2018
Op de Maria Bernadette werken professionele leerkrachten, die jaarlijks na- en bijscholing volgen op onderwijskundig gebied. Daarnaast volgen we met het hele team scholing, op gebieden waarin we ons als gehele school willen versterken. De individuele scholing is bijna altijd na schooltijd.  De teamscholing vindt onder schooltijd plaats; op deze dagen heeft uw kind dus vrij!
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de studiedagen en de teamdagen op:
woensdag 4 oktober 
vrijdag 13 oktober 
maandag 15 januari 
vrijdag 23 februari
maandag 5 maart
donderdag 29 maart
dinsdag 22 mei